Moje konto

Logowanie

Zarejestruj się

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję,
iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domowe Sanatorium Sp.j

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące
w realizacji zamówienia

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji zamówienia